disclaimer

De internetsite van BasicCard is alleen voor persoonlijk gebruik. De op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van fouten en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De door u verstrekte gegevens worden door BasicCard in een databestand opgeslagen. BasicCard zal u zo spoedig mogelijk informeren over uw aanvraag, mits de door u ingevulde gegevens en de bewijslast compleet van u zijn ontvangen.

Alle informatie aanwezig op de BasicCard website is auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere publicatie daarvan is toestemming van BasicCard vereist. BasicCard sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. BasicCard onderhoudt en beveiligt de website en de inhoud. Garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden kan
BasicCard echter niet geven. Vrijwaring van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen kan BasicCard evenmin garanderen. Voorzorgsmaatregelen dient u daartoe zelf in acht te nemen.